Dana Adası Yunanistan'ın Mı? Dana Adası Hangi Ülkeye Ait?Türkiye ile Yunanistan arasında neredeyse 200 yıldır devam eden Ege Adaları sorunu son zamanlarda tekrar gündeme gelerek tartışmalı konular arasında yine ilk sıralarda yer alıyor. Yunanistan tarihi nedenler ve çeşitli anlaşmalara göre Ege Denizi'ndeki ve Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki neredeyse tum ada ve adacıkların kendine ait olduğunu her fırsatta dile getirip tüm dünyayı buna inandırıp ikna etmeye çalışırken, Türkiye de buna karşılık olarak böyle bir şeyi asla kabul etmeyeceğini, Yunanistan devletinin bu iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve bu bölgenin bir Yunan gölü olmadığını savunmaktadır.

Uzaktan bakıldığında kısaca bu şekilde görünen adalar sorunu aslında çok karışık bir durum. Yıllar geçtikçe de, politik ve ekonomik gelişmeler, yeni dünya düzeni, savaşlar, barışlar, yeni yeni anlaşmalar, ittifaklar derken işin içinden çıkılması da iyice zorlaşıyor. Yunanistan'ın haksız ve hukuksuz davranışlarının yanısıra bizim de vakti zamanında gerekli anlarda gerekli adımları atmamış, yıllarca ötelemiş da bu sorun yumağının başka bir boyutu. 

Meis Adası ve Dana Adası

Dana Adası Kimin?
Yunanistan'ın bütün adalar bizimdir iddasının ardından Dana Adası hakkında da sorular sorulmaya başlandı. Acaba burası da bir Yunan adası mı? Kaldı ki internet forumlarında, sosyal medyadaki tartışma platformlarında Dana Adası da bu Yunanistana aittir diyen Yunanlı ve Rum fanatiklerin sayısı da her geçen yıl artmakta, sesleri daha çok çıkmaktadır.

Ege'den aşağıya doğru inince Akdeniz'deki Yunanistan'a ait en son ada yerli halkın Kastellorizo dediği, resmi adı Megisti olan Meis'tir. Meis Adasından doğuya doğru gittikçe Suriye sınırına kadar kıyılarımızda göreceğiniz tum adacıklar ve kayalıklar tamamen Türkiye'ye aittir.

Dana Adası ne 1912 Trablusgarp Savaşı'nın ardından imzalanan Uşi Antlaşması, ne 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ne de II. Dünya Savaşı'nın ardından 10 Şubat 1947'de imzalanan Paris Antlaşması'nda hic bir madde ve paragrafta yer almamaktadır ve kime ait olacağı geçmemiştir.

Çünkü burası kesintisiz olarak yaklaşık 600 yıldır bir Türk adasıdır. Resmen, fiziken ve ruhen Türkiye Cumhuriyetine aittir. Hiç bir zaman  Yunanistan'ın bir parçası olmamıştır. Ada üzerinde Yunanistan'a ait herhangi bir eser, yapı veya simge yoktur. Bu yüzden de Yunanistan bugüne kadar resmi olarak Dana Adası ile ilgili hiç bir iddiada bulunmamıştır.

Ama bir gün Başbakanları kalkıp burası da bizim aslında derse, buna da şaşırmamak gerekir.. :)

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

DANA ADASI ADI NEREDEN GELİYOR

Dana Adası Balık Avı Turları

1918 Ortadoğu Haritasında Dana Adası

Dana Adası İngiliz Koyu

Dana Adası Arkeolojik Yüzey Araştırması Sonuçları

1892 Adana Vilayet Haritasında Dana Adası

1884 Osmanlı İmp. Haritası ve Dana Adası

Dana Adası'nın Bulunduğu Bölge

Dana Adası Nerede - Dana Adası Türkiye'nin Neresinde

This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0