Yayınlar

2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

1892 Adana Vilayet Haritasında Dana Adası

Resim
Dana Adası 1892 tarihli eski Adana Vilayeti haritasında nasıl gösterilmişti? Aşağıda gördüğünüz harita ilk kez 1800'lu yılların sonunda Osmanlı Devleti tarafından Anadoludaki kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel envanter çalışmalarını yapmakla görevlendirilen ünlü Fransız coğrafyacı ve yazar Vital Cuinet'in kısaca "Türkiye'nin İdari Coğrafyası" olarak bilinen kitabındaki Adana Vilayeti bölümünde yayımlandı (1). Cuinet'in Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle de Anadolunun sosyo-ekonomik durumunu ele aldığı bu başarılı çalışmasında 1800'lerin sonunda bölgede bulunan bütün şehirleri, kasabaları yerleri çok açık bir şekilde isimleriyle birlikte gösterilmektedir. Haritadaki "Dana Adası" İsminin Önemi Burada dikkat çeken nokta Dana Adası 'nın isminin ta o zamanlarda da " Dana " olarak geçmesidir.  Dikkate değer olmasının sebebi şudur; adanın en eski zamanlardan beri birçok ismi olmuştur; antik zamanlarda ve Roma İmparatorluğu dönemin

Dana Adası Arkeolojik Yüzey Araştırması Sonuçları

Resim
Dana Adası arkeolojik bakımdan oldukça zengin bir adadır. Burada şimdiye kadar yapılmış en ciddi çalışmayı bi yazıda bulacaksınız.  Çalışmayı yürüten yürüten de ğ erli biliminsan ı   Doç.Dr. Günder Varinlioğlu başkanlığındaki Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması'nın (BOGA) açıklaması aşağıdadır. Adanın arkeolojik durumunu merak edenler için oldukça aydınlatıcı olacağını umuyoruz. Dana Adası Arkeolojik Yüzey Araştırması Sonuçları Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması (BOGA), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle, 2010 yılından beri Doç.Dr. Günder Varinlioğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) başkanlığında, Taşucu Körfezi (Mersin) adalarında, kıyılarında ve hinterlandında yürütülmektedir. BOGA, araştırma bölgesinde yerleşim dokusunu, mimari gelenekleri, yapı endüstrisini, ekonomik yapıyı ve kültürel peyzajı araştıran bir yerleşim, ada, denizcilik ve peyzaj arkeolojisi projesidir. Araştırmaya, Türkiye, ABD, Birleşik Krallık ve İtalya uyruklu araştırmacılar, öğrenciler ve k

Dana Adası Hakkında Yazılan Kitaplar

Resim
Dana Adası ile ilgili bugüne kadar çıkmış kitaplar. Binyıllardır gizemini her daim koruyan, Akdenizin en az bilinen yerlerinden olan Dana Adası son yıllarda Türkiye'de tarih ve arkeoloji araştırmalarının çoğalması ve bu alandaki çalışmaların gelişmesi ile birlikte şimdilik sadece bilimsel anlamda da olsa son derece özenli hazırlanmış kitaplarda yer bulmaya başladı. Dana Adası Hakkında Yazılan Kitaplar Bu çalışmalardan, -aslında ilk ve en önemlisi diyebileceğimiz- bir kitap 2018 yılında çıktı.Editörlüğünü Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Öniz'in yaptığı kitabın adı" Akdeniz'in En Büyük Antik Tersanesi: Dana Adası " Mersin Deniz Ticaret Odası'nın basımını üstelendiği bu okunulası şart kitaba Dana Adası , Silifke çevresi, Akdeniz ve Kıbrıs üzerine araştırmalarıyla tanınan 18 akademisyen katkıda bulundu.   Tarih öncesinde Dana Adası'nın stratejik konumu, Dağlık Kilikya’da Silifke Dana Adası antik tersane alanı çalışmaları, Dana Adası mezar tipleri

This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0