Kayıtlar

Nisan, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

1892 Adana Vilayet Haritasında Dana Adası

Resim
Dana Adası 1892 tarihli eski Adana Vilayeti haritasında nasıl gösterilmişti? Aşağıda gördüğünüz harita ilk kez 1800'lu yılların sonunda Osmanlı Devleti tarafından Anadoludaki kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel envanter çalışmalarını yapmakla görevlendirilen ünlü Fransız coğrafyacı ve yazar Vital Cuinet'in kısaca "Türkiye'nin İdari Coğrafyası" olarak bilinen kitabındaki Adana Vilayeti bölümünde yayımlandı (1). Cuinet'in Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle de Anadolunun sosyo-ekonomik durumunu ele aldığı bu başarılı çalışmasında 1800'lerin sonunda bölgede bulunan bütün şehirleri, kasabaları yerleri çok açık bir şekilde isimleriyle birlikte gösterilmektedir. Haritadaki "Dana Adası" İsminin Önemi Burada dikkat çeken nokta Dana Adası'nın isminin ta o zamanlarda da "Dana" olarak geçmesidir. Dikkate değer olmasının sebebi şudur; adanın en eski zamanlardan beri birçok ismi olmuştur; antik zamanlarda ve Roma İ

This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0