Kayıtlar

Mayıs, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Dana Adası İngiliz Koyu

Resim
Dana Adas ı  Doğu K ı y ı s ı ndaki İngiliz Koyu Nas ı l Bir Yer Bugün neredeyse tamamen unutulmuş , fakat Akdeniz tarihinde en eski çağlardan beri çok büyük öneme sahip olmuş Dana Adası'nın doğu kıyısında bulunan muhteşem güzellikteki İngiliz Koyu ziyaret edenleri kendine hayran bırakmaktadır. İngiliz Koyu İsminin Verilmesinin Sebebi Koyda İngilizlerin bulunduğu, burada demirleyip kaldıkları kesin. Bu konuda günümüze kadar gelen iki  g ö r ü ş  bulunmaktadır. Uzun suren araştırmalarımızda g ö rd ü k ki her iki g ö r ü ş  de gayet mant ı kl ı  ve ikisi de koyun ad ı n ı n ger ç ek hikayesi olabilir.  Adan ı n do ğ u taraf ı n ı n yüksek ve sarp kayalık yap ı s ı  Ayd ı nc ı k ile G ö ksu Deltas ı  arasında özellikle kış  aylarında  h ı z ı  z aman zaman 100 km'yi  bulabilen ve denizdeki gemilerin yol alabilmesini neredeyse imkans ı z hale getiren kuzeyden esen Poyraz ve güneyden esen Lodosu tamamen kesmektedir. Tam anlamıyla  duvar görevi gören bu yüksek yarlar ı n arasında iki

This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0