Kayıtlar

2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Dana Adası Yunanistan'ın Mı? Dana Adası Hangi Ülkeye Ait?

Resim
Türkiye ile Yunanistan arasında neredeyse 200 yıldır devam eden Ege Adaları sorunu son zamanlarda tekrar gündeme gelerek tartışmalı konular arasında yine ilk sıralarda yer alıyor. Yunanistan tarihi nedenler ve çeşitli anlaşmalara göre Ege Denizi'ndeki ve Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki neredeyse tum ada ve adacıkların kendine ait olduğunu her fırsatta dile getirip tüm dünyayı buna inandırıp ikna etmeye çalışırken, Türkiye de buna karşılık olarak böyle bir şeyi asla kabul etmeyeceğini, Yunanistan devletinin bu iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve bu bölgenin bir Yunan gölü olmadığını savunmaktadır. Uzaktan bakıldığında kısaca bu şekilde görünen adalar sorunu aslında çok karışık bir durum. Yıllar geçtikçe de, politik ve ekonomik gelişmeler, yeni dünya düzeni, savaşlar, barışlar, yeni yeni anlaşmalar, ittifaklar derken işin içinden çıkılması da iyice zorlaşıyor. Yunanistan'ın haksız ve hukuksuz davranışlarının yanısıra bizim de vakti zamanında gerekli anlarda gerekli adımlar

Dana Adası İngiliz Koyu

Resim
Dana Adas ı  Doğu K ı y ı s ı ndaki İngiliz Koyu Nas ı l Bir Yer Bugün neredeyse tamamen unutulmuş , fakat Akdeniz tarihinde en eski çağlardan beri çok büyük öneme sahip olmuş Dana Adası'nın doğu kıyısında bulunan muhteşem güzellikteki İngiliz Koyu ziyaret edenleri kendine hayran bırakmaktadır. İngiliz Koyu İsminin Verilmesinin Sebebi Koyda İngilizlerin bulunduğu, burada demirleyip kaldıkları kesin. Bu konuda günümüze kadar gelen iki  g ö r ü ş  bulunmaktadır. Uzun suren araştırmalarımızda g ö rd ü k ki her iki g ö r ü ş  de gayet mant ı kl ı  ve ikisi de koyun ad ı n ı n ger ç ek hikayesi olabilir.  Adan ı n do ğ u taraf ı n ı n yüksek ve sarp kayalık yap ı s ı  Ayd ı nc ı k ile G ö ksu Deltas ı  arasında özellikle kış  aylarında  h ı z ı  z aman zaman 100 km'yi  bulabilen ve denizdeki gemilerin yol alabilmesini neredeyse imkans ı z hale getiren kuzeyden esen Poyraz ve güneyden esen Lodosu tamamen kesmektedir. Tam anlamıyla  duvar görevi gören bu yüksek yarlar ı n arasında iki

This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0