Kayıtlar

Mayıs, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Dana Adası'nın Bulunduğu Bölge

Resim
Dana Adası'nın Bulunduğu Bölge Burada adanın bulunduğu bölgeye geniş bir çerçeveden bakıyoruz. NASA tarafından uydunan çekilen bu fotoğrafta Göksu Irmağı'nın denize d ö küldü ğ ü yeri ve Akdenize taşıdı ğ ı alüvyonu, Susanoğlu Atakent ile Dana Adası arasında bulunan yerleri ve Tisan ile Antalya tarafına do ğ ru olan kısmı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Dana Adası çevresinde yer alan yerleşim yerleri. Göksu Nehri'nin körfeze taşıdığı zenginlik bu bölgedeki deniz yaşamı için oldukça büyük öneme sahip. Dana Adası çevresinin de iyi balık yapan yerlerden biri olmasının sebebi de budur.

This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0